Διαδικτυακή ενημερωτική συζήτηση: Covid-19 | Υγεία – Οικονομία – Εργασία στην εντατική

Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank και η Ενότητα, διοργανώνουν  διαδικτυακή ενημερωτική συζήτηση με θέμα:

Covid-19 | Υγεία – Οικονομία – Εργασία στην εντατική”

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020. Ώρα 7:00 μμ

Μπορείτε να δείτε την εκδήλωση στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

var iframe = document.getElementsByTagName('iframe')[0]; iframe.addEventListener("load", function() { /* the JS equivalent of the answer * * var node = document.createElement('style'); * node.appendChild(document.createTextNode('body { background: #fff; }')); * window.frames[0].document.head.appendChild(node); */ // the cleaner and simpler way window.frames[0].document.body.backgroundColor = "#ff0000"; });