Σε κίνδυνο η ομαλή και απρόσκοπτη υδροδότηση της Αττικής. Ομαδικές απολύσεις στην ΕΥΔΑΠ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *