Η “ΕΝΟΤΗΤΑ δύναμη ευθύνης και προοπτικής” στηρίζει τις προγραμματικές θέσεις του Υπουργού Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2019

     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η «ΕΝΟΤΗΤΑ δύναμη ευθύνης και προοπτικής» δημιουργήθηκε με μόνο στόχο την αναβάθμιση της συνδικαλιστικής δράσης και κυρίως την επιβολή νέων δομών στο ασφαλιστικό μας σύστημα και την πραγματική εκπροσώπηση των εργαζομένων. Στόχος μας είναι το συνδικαλιστικό κίνημα να βρει ξανά τη χαμένη του αξιοπιστία.

Αυτά που βιώσαμε το τελευταίο διάστημα με ένα ακόμη συνέδριο της ΓΣΕΕ με αόρατους εργαζόμενους και «μαϊμού» σωματεία και είχε σαν αποτέλεσμα το διορισμό διοίκησης από το δικαστήριο, μας δίνει τη δυνατότητα για μία νέα αρχή.

Κρίνουμε απόλυτα θετική την παρουσίαση των θέσεων του νέου Υπουργού Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης.

Η παράταξή μας λέει ΝΑΙ και απαιτεί την αλλαγή του Ν. Κατρούγκαλου με τη δημιουργία ενός νέου ασφαλιστικού τοπίου.

Λέμε ΝΑΙ στη δημιουργία τριών πυλώνων κοινωνικής ασφάλισης.

Λέμε ΝΑΙ στις αλλαγές του Νόμου 1264 για την πραγματική εκπροσώπηση των εργαζομένων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς και δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου σωματείων.

Λέμε ΝΑΙ στη δημιουργία ενός σωματείου ανά επιχείρηση.

Λέμε ΝΑΙ στην προκήρυξη απεργιών από τους πολλούς και όχι από λίγους.

Αυτές εξάλλου είναι και οι θέσεις της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» όπως περιγράφονται αναλυτικά στην ιδρυτική μας διακήρυξη.

Το Προεδρείο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» θα αναπτύξει πλήρως τις θέσεις μας σε συνάντηση με τους εκπροσώπους της νέας πολιτικής ηγεσίας.

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής»

 

Σημείωση: Η Υπογραφή από τον κ. Γ. Βρούτση της Εγκυκλίου προς τον ΕΦΚΑ για την εφαρμογή αυξήσεων στις συντάξεις χηρείας και την επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής νέων συντάξεων αλλά και η αναβάθμιση του ρόλου και του έργου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας είναι ένα βήμα που μας εκφράζει απόλυτα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

var iframe = document.getElementsByTagName('iframe')[0]; iframe.addEventListener("load", function() { /* the JS equivalent of the answer * * var node = document.createElement('style'); * node.appendChild(document.createTextNode('body { background: #fff; }')); * window.frames[0].document.head.appendChild(node); */ // the cleaner and simpler way window.frames[0].document.body.backgroundColor = "#ff0000"; });